Chăm sóc cây Sưa đỏ giống trước khi trồng ra đất

Chăm sóc cây giống

–  Khi cây được 1 tháng tuổi. Ta dung bằng thùng ô doa tưới nhử (Phân NPK Lâm Thao giã nhỏ và ngâm trong nước), dung 0.2 kg cho 20 lít nước.

– Khi cây được 1,5 tháng tuổi, ta pha thêm 0,1 kg đạm URE + 0,2kg NPK cho 20 lít nước.

– Khi cây được từ 2 tháng tuổi trở lên ta tang lượng đạm và tổng hợp như sau: 0,15 kg URE +0,25 kg NPK cho 20 lít nước.

Khi thấy cây hết phân ta có thể tưới tăng lượng URE và NPK cho cây (tăng nhẹ)

– Khi cây có xuất hiện Rệp trắng, ta có thể dung DIP TE RECH trừ rệp và kích thích lá.

– Khi cây được 4 tháng tuổi, nếu chuyển đi xa ta phải đảo bầu trước 1 tháng không cho rễ ăn xuyên ra đất vì khi chuyển cây sẽ chột.

Trồng Sưa

– Trồng Sưa ta trồng vào thời gian từ tháng 2 đến tháng 9 ( phía Bắc), tháng 5 đến tháng 11 (phía Nam)

– Cây được 5 tháng tuổi đã đảo bầu đem trồng vào mùa mưa là tốt nhất.

– Hàng sông trồng hàng cách hàng là 4m.

– Hàng con trồng cây cách cây là 3m vì tán của cây Sưa không rộng lắm.
– 1 ha có thể trồng từ 1.300 – 1.500 cây.

Quy cách hố: 50 x 50 x 50 cm, Bón lót 0,1 kg NPK + 1 kg phân chuồng. (Lưu ý: Có thể trồng hàng cách hàng 3m, cây cách cây 3m hoặc hàng cách hàng 2m, cây cách cây 2m để thu hoạch cây công trình.)

Chăm sóc cây

– Khi cây mới trồng ta chú ý giữ độ ẩm cho cây ( 3 – 4 ngày tưới 1 lần)
– Khi cây đã sống, chu kỳ tưới thưa đi và ta có thể bón thúc cho cây bằng NPK và phân chuồng.

– Cây còn nhỏ thường mọc nhiều cành, nhánh. Ta tỉa bớt chỉ để 1 thân cho cây nhanh phát triển.

– Đặc biệt cây từ 1 – 2 tuổi ngọn vít cong như cần câu. Khi từ 3 – 4 tuổi cây tự vươn lên đứng thẳng.

– Theo kinh nghiệm của nhà vườm chúng tôi cây Sưa có sức sống khỏe. Đất càng tốt cây càng phát triển nhanh. Cây từ 4 – 6 tuổi ta có thể đánh bầu chuyển đi trồng công trình hoặc nơi xa khác.

– Thu hoạch gỗ Sưa người ta thường đào cả rễ, những thành phần có lõi đều được được tận dụng, khách mua thường chỉ tính giá trị của lõi. Sưa  quy ra kg ( cân)

Tin Liên Quan