cây sưa đỏ đường kính 10cm

Hiện tại Công ty đang cung cấp ra thị trường với đa dạng quy cách cây bao gồm cây từ đường kinh 2-10cm. Đặc điểm cây đep, thẳng, thoát thân 2,5m ra cành.

 

Tin Liên Quan