Hiệu quả kinh tế của cây đinh lăng nếp

Đặc điểm sinh thái cây Đinh Lăng: 

Đinh lăng là cây lâu năm, có thể sống đến vài chục năm, ưa ẩm, ưa sáng, chịu hạn tương đối, chịu bóng, không chịu được ngập úng. Phân bố rộng khắp trên khắp cả nước, ở tất cả các vùng sinh thái, có thể phát triển trên nhiều loại đất và ưu điểm là có thể trồng xen với các cây ăn quả, cây dược liệu hoặc cây lâm nghiệp cao bong khác( tận dụng được quỹ đất và tăng thu nhập cho người sản xuất).

  1. Hạch toán chi phí đu tưtrng đinh lăng: 

Mật độ 40.000 cây/ha (trồng độc canh). Tổng chi phí dự kiến: Khoảng 230.000.000đ/ha/3 năm : Bao gồm: chi phí mua cây giống, thuốc BVTV, Công lao động….

  1. Năng sut bình quân hết năm th 3 thu hoch.

–    Củ tươi: 1.2kg – 2.0kg/ gốc.

–    Thân cây: 2kg – 3kg/ gốc.

  1. Tính hiệu quả kinh tế của cây đinh lăng:

Tính trung bình 1 cây đinh lăng sau 3 năm đạt 4.0kg( c c và thân cây tươi) x 35.000 gc còn li ( đã tr khu hao nhng cây chết hoc cây bnh) x 12.000đ/kg( giá trung bình ti thiu c thân và c Đinh Lăng) = 1.680.000.000đ/ ha/ 3 năm .

Tổng thu : 1.680.000.000đ/ha/3 năm

  1. Li nhun kinh tế ước tính trong 3 năm:

1.680.000.000đ – 230.000.000đ = 1.450.000.000đ/ha/ 3 năm và tương đương khoảng 483.000.000đ/ha/1 năm.( chưa kể lợi nhuận từ việc bán lá và tỉa cành  hàng năm).

– Giá thu mua hiện nay: Thân và gốc cây 25.000đ – 30.000đ/kg( sản phẩm tươi); Củ: 40.000đ – 50.000đ/kg( củ tươi); Lá : 12.000đ/kg( khô). Thu mua tại nơi sản xuất.

Để được tư vấn và tìm hiểu về giá cả cây giống, sản phẩm đầu ra và các chính sách khác liên quan đến Cây Đinh Lăng, xin vui lòng liên hệ:

VƯỜN ƯƠM CÂY SƯA ĐỎ TAM ĐẢO

ĐT: 0982 643 163; 0888604568

Email: honglt.mt@gmail.com; Website: Caysuadotamdao.com

ĐC vườn ươm: Khu 3, Làng Chanh, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc