Thứ bảy 24/03/2018

Cây giống Sưa đỏ

cây sưa đỏ cao 2-2,5m

Giá: 50000 VNĐ

Giá khuyến mại : 40000 VNĐ

Sưa đỏ cao 1m

Giá: 20000 VNĐ