Thứ bảy 24/03/2018

Cây giống dược liệu

Cây Xạ đen

Giá: 2000 VNĐ

Cây dó bầu

Giá: 2000 VNĐ

Cây Đinh lăng nếp

Giá: 3000 VNĐ

Tam thất bắc

Giá: 30000 VNĐ

Ba kích tím

Giá: 2000 VNĐ

Cây Trà hoa vàng

Giá: Liên Hệ